Centro óptico en Sants

Termo-Higròmetres

Termo-Higròmetres
Què és la humitat?

La humitat és la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire. Es mesura en percentatge (%) i indica la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire comparada amb el total que podria contenir a aquesta temperatura.

Nosaltres disposem d'aparells tant analògics com digitals per mesurar-la.
Habitualment van combinats amb la funció de termòmetre.

Òptica Jaes

  Carretera de Sants, 98 (esquina con la plaza de Sants),
Barcelona, 08014, (Barcelona)

  93 431 85 55