GALILEU

Els termòmetres de Galileu funcionen de manera que al aumentar la temperatura la densitat de les ampolles que hi ha dins el tub de vidre es manté constant, però no la del líquid on estan submergides. Aquest canvi de densitat altera la flotabilitat de les ampolles. La última ampolla flotant indica la temperatura.

Es considera d'interior pel seu rang de temperatures.

Sense comentaris